ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ

              

                                                                               (станом на 08.01.2022)

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»  створена на підставі рішення установчих зборів ії членів (фізичних осіб) від 23 березня 1999 року з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових  послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки відповідно до Законів України «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів України та  відповідно до них нормативно-правових  актів,  постанов Правління Національного банку України (далі - НБУ), а також Статуту кредитної спілки. Державна реєстрація  кредитної спілки 9 квітня 1999 року. Кредитна спілка є небанківською фінансовою установою, державне регулювання та нагляд якої здійснює НБУ.  

Інформація  про Кредитну спілку «ФОРУМ-КРЕДИТ»  розкривається  на власному веб-сайті відповідно до вимог  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон  про фінансові послуги), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон  про БО та ФЗ), Закону України «Про споживче кредитування» (далі – Закон про  СК), постанови Правління НБУ № 100 від 05.10.2021 «Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування» (далі - Постанова 100), постанови Правління НБУ № 113 від 03.11.2021 «Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит) (далі - Постанова 113), постанови Правління НБУ № 114 від 05.11.2021  «Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами» (далі - Постанова 114), постанови Правління НБУ № 27 від 30.03.2021  «Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов» (далі - Постанова 27).

 

ІНФОРМАЦІЯ

КРЕДИТНА СПІЛКА «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Повне найменування фінансової установи

КРЕДИТНА СПІЛКА «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр)

 

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 09.04.1999.

Дата запису: 09.04.1999, 06.05.2005

Номер запису: 1 198 120 0000 001063

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ:  23255381

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія АОО №391133 від 09.04.1999 

Місцезнаходження кредитної спілки відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг

 

43021, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка, будинок 20, квартира  (офіс) 4

Відомості  щодо включення

кредитної спілки до Державного

 реєстру фінансових установ   (ДРФУ)

Кредитна спілка включена до ДРФУ. Свідоцтво про реєстрацію  фінансової установи, серія КС №119 від 20.04.2004. Гіперпосилання на ДРФУ на сторінці офіційного Інтернет-представництва  НБУ

https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists 

Перелік власних веб-сайтів  надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів

Власний  веб-сайт кредитної спілки:

 https://forum-credit.com.ua/

Контактний телефон кредитної спілки

 (0332) 24-33-45  

Електронна пошта кредитної спілки

 forumcredit@gmail.com

 Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг

43021, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка, будинок 20, квартира (офіс) 4

 

Місця провадження господарської діяльності кредитної спілки

Територія Волинської області

Банківські реквізити кредитної спілки

п/р №UA233033980000000265083013329   в  Філія-Волинського  ОУ АТ «Ощадбанк», МФО 303398, м. Луцьк

Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг, із зазначенням назв ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, дати рішення про видачу ліцензії та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій можливо перевірити такі відомості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» має право надавати наступні фінансові послуги:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – на підставі ліцензії: «ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ», початок дії 15.10.2013 р. (дата рішення про  переоформлення:   26.01.2017р.   розпорядження Нацкомфінпослуг №  162), діє з 26.01.2017 р., строк дії ліцензії  – безстрокова, стан  ліцензії – чинна. 

 Відсилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій можливо перевірити такі відомості https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – на підставі ліцензії «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ» (дата рішення:23.02.2017р. (розпорядження Нацкомфінпослуг №379) строк дії ліцензії - безстрокова, стан ліцензії – чинна.

Відсилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій можливо перевірити такі відомості https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників), шляхом розміщення таких відомостей:

- найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця;

- ідентифікаційний код юридичної особи, яка надає посередницькі послуги, в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця;

- види послуг (діяльності), які має право надавати (здійснювати) посередник [консультування, експертно-інформаційні послуги, робота, пов’язана з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів, оцінка кредитоспроможності споживача, ідентифікація та верифікація клієнта, врегулювання простроченої заборгованості та/або інші види діяльності посередника, установлені законодавством України], а також обсяг повноважень такого посередника щодо їх надання (здійснення)

 

Відсутнє  

 

 

 

Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг шляхом розміщення на власному веб-сайті кредитною спілкою копії положень про порядок надання фінансових послуг/положень про фінансові послуги

Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»,  в розділі   «ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ»  власного веб-сайту кредитної спілки

Відомості про види фінансових послуг, що надаються фінансовою установою споживачу, гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

 

Відомості відображені в  «Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» в розділі   «ФІНАНСОВІ  ПОСЛУГИ» власного веб-сайту кредитної спілки

Відомості про гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено інформацію про порядок і процедуру захисту персональних даних (уключаючи витяги з них)

 

Відомості відображені на  вебсторінки в розділі   «ФІНАНСОВІ  ПОСЛУГИ» власного веб-сайту «Інформація про порядок і процедуру захисту персональних даних»

Відомості про порядок дій фінансової установи в разі невиконання споживачем обов'язків згідно з договором про споживчий кредит

 

Відомості відображені на  вебсторінки в розділі   «ФІНАНСОВІ  ПОСЛУГИ» власного веб-сайту «Порядок дій фінансової установи в разі невиконання споживачем обов'язків згідно з договором про споживчий кредит»

Відомості про гіперпосилання на внутрішній документ (витяг) фінансової установи, який регламентує порядок розгляду фінансовою установою звернень споживачів, а також гіперпосилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень

 

Відомості відображені на  вебсторінки в розділі

«Внутрішній документ (витяг) фінансової установи, який регламентує порядок розгляду фінансовою установою звернень споживачів, а також гіперпосилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень» 

Попередження про те, що підписання споживачем публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання споживчого кредиту

За наявності

Відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви.

Також, згідно Постанови 27  кредитна спілка зобов’язана розкривати клієнтам на власному веб-сайті інформацію про затверджений режим робочого часу, включаючи відокремлені підрозділи, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, і забезпечувати її актуальність.

 

Відомості про режим робочого часу Кредитної спілки  «ФОРУМ-КРЕДИТ», протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме:

Робочі дні: понеділок – п’ятниця

Вихідні дні: субота, неділя

Робочі години: 9.00 – 16.00

Години перерви: 13.00 – 14.00

Внутрішня робота: 16.00-18.00

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Власники - члени кредитної спілки.

 Кінцевий бенефіціарний  власник (контролер)  кредитної спілки відсутній

Перелік відокремлених підрозділів надавача  фінансових послуг

 

1. Володимир-Волинське відділення №1 Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ».

2. Камінь-Каширське відділення №2   Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фінансових послуг із зазначенням інформації про факт порушення справи про банкрутство надавача фінансових послуг, відкриття процедури санації надавача фінансових послуг, дати порушення справи про банкрутство, дати відкриття процедури санації надавача фінансових послуг та найменування суду, який постановив відповідну ухвалу (у разі настання визначених у цьому підпункті обставин)

 

Відсутні

Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг із зазначенням дати прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури надавача фінансових послуг та найменування органу надавача фінансових послуг або суду, який прийняв відповідне рішення (у разі настання визначених у цьому підпункті)

 

Відсутні

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність кредитної спілки, якщо відповідно до законодавства України потрібно складати консолідовану фінансову звітність, шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність,  у строки, визначені Законом про БО та ФЗ

 

Річна фінансову звітність разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність розміщена в розділі «ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ»  веб-сайта кредитної спілки

Інша інформація про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, шляхом розкриття звітних даних про його діяльність (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, в обсязі, визначеному в пункті 9 розділу II Постанови 114, а саме:

шляхом розміщення на власному веб-сайті показників в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку, у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) (далі - Положення № 835), та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію.

 

Розкриття звітних даних про діяльність Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність) здійснюється в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ за гіперпосиланням https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6, у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами).

Відомості про склад  

наглядової ради  та виконавчого

органу надавача фінансових послуг

 

Склад спостережної ради  та правління кредитної спілки:

Спостережна  рада кредитної спілки:

Корнійчук Олег Миколайович – голова

Федчик Лук’ян Васильович – заступник голови

Таптунова Алла Феодосійвна – секретар

Власюк Микола Михайлович – член

Лега Олександр Григорович - член

 

Правління  кредитної спілки:

Воронцов Микола Васильович – голова

Глова Олеся Миколаївна – заступник голови

Юхимюк Марія Володимирівна – член

Приступа Олена Леонідівна – член

Бурчина Неля Йосипівна – член  

 

Надавач фінансових послуг зобов’язаний розкривати (надавати) клієнтам на їх вимогу в письмовій формі (паперовій та/або електронній) перелік керівників надавача фінансових послуг або інформацію про керівника (одноосібного виконавчого органу) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та назв посад

 

Керівником Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»  є Голова правління Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»   Воронцов Микола Васильович

Надавач фінансових послуг опубліковує на власному вебсайті публічні частини договорів приєднання та/або примірні/типові договори про надання клієнтам кожного виду фінансових послуг (за наявності)

 

Договори  приєднання – не застосовуються.

Примірні  договори про надання клієнтам кожного виду фінансових послуг (за наявності) відображені в  «Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» в розділі   «ФІНАНСОВІ  ПОСЛУГИ» власного веб-сайту

 

Інформація  про кожний вид фінансових послуг та умови їх надання, іншу інформацію, розкриття якої на власному вебсайті клієнтам є обов’язковим відповідно до статей 12, 121 Закону про фінансові послуги та нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг

 

Інформація відображена в  «Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» в розділі   «ФІНАНСОВІ  ПОСЛУГИ» власного веб-сайту кредитної спілки

Контактна інформація органу, який здійснює державне шелюгування щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Державний регулятор кредитної спілки Національний банк України (з 01.07.2020);

адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;

телефон: 0 800 505 240;

електронна пошта: nbu@bank.gov.ua   

 

ІНФОРМАЦІЯ

про Володимир-Волинське відділення №1

Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

м. Володимир-Волинський

Повне найменування відокремленого підрозділу

Володимир-Волинське відділення №1

Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу в Єдиному державному реєстрі  Код за ЄДРПОУ

Код за ЄДРПОУ:   35594387

Прізвище, ім’я, по батькові та назва посади керівника відокремленого підрозділу

Приступа Олена Леонідівна,

керуючий Володимир-Волинським відділенням №1 Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Місцезнаходження відокремленого підрозділу

44700, Волинська область,  Володимир-Волинський район, місто  Володимир-Волинський,  вул.. Князя Василька,

буд. 14-А

Перелік фінансових послуг, які надаються через відокремлений підрозділ

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

Надання кредитів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Режим робочого часу відокремленого підрозділу, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви

Робочі дні: понеділок – п’ятниця

Робочі години: 9.00 – 16.00

Години перерви: 13.00 – 14.00

Внутрішня робота: 16.00-18.00

Вихідні дні: субота, неділя

Номер(и) телефону для звернень клієнтів

(03342)  3-80-48

Режим роботи телефону

 В робочі дні та години

Адреси електронної скриньки для листування з відокремленим підрозділом

 vv.forumcredit@gmail.com

Поштова адреса(-и)  для листування з відокремленим підрозділом

44700, Волинська область,  Володимир-Волинський район, місто  Володимир-Волинський,  вул.. Князя Василька,

буд. 14-А

Дата закриття відокремленого підрозділу і контактна інформацію для звернень клієнтів у такому випадку

Відсутнє

Банківські     реквізити  відокремленого підрозділу

п/р №UA983033980000026508300027113 в Володимир - Волинському  ТВБВ  № 10002/097  філії - Волинського ОУ АТ «Ощадбанк»,  МФО 303398

 

ІНФОРМАЦІЯ

про Камінь-Каширське відділення №2

Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

м. Камінь-Каширський

Повне найменування відокремленого підрозділу

Камінь-Каширське відділення №2

Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу в Єдиному державному реєстрі  Код за ЄДРПОУ

Код за ЄДРПОУ:   38410274

Прізвище, ім’я, по батькові та назва посади керівника відокремленого підрозділу

Глова Олеся Миколаївна

керуючий Камінь-Каширським відділенням  №2

Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

Місцезнаходження відокремленого підрозділу

44500, Волинська область, Камінь-Каширський район, місто  Камінь-Каширський, вул.. Шевченка, буд.5

Перелік фінансових послуг, які надаються через відокремлений підрозділ

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

Надання кредитів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Режим робочого часу відокремленого підрозділу, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви

Робочі дні: понеділок – п’ятниця

Робочі години: 9.00 – 16.00

Години перерви: 13.00 – 14.00

Внутрішня робота: 16.00-18.00

Вихідні дні: субота, неділя

Номер(и) телефону для звернень клієнтів

(03357)  2-38-76 

Режим роботи телефону

 В робочі дні та години

Адреси електронної скриньки для листування з відокремленим підрозділом

 kk.forumcredit@gmail.com

 

Поштова адреса(-и)  для листування з відокремленим підрозділом

44500, Волинська область, Камінь-Каширський район, місто  Камінь-Каширський, вул.. Шевченка, буд.5

Дата закриття відокремленого підрозділу і контактна інформацію для звернень клієнтів у такому випадку

Відсутнє

Банківські     реквізити  відокремленого підрозділу

п/р №UA363033980000026503300542499 в Камінь - Каширському ТВБВ №10002/036  філії - Волинського ОУ АТ  «Ощадбанк», МФО 303398

 

ІНФОРМАЦІЯ

про Інформаційний  центр Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»

смт. Іваничі

Найменування

Інформаційний центр Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»   смт. Іваничі

Місцезнаходження

45300, Волинська область,  Володимир-Волинський район,  смт. Іваничі, вул. Незалежності, буд.17

Консультацій  клієнтів та членів кредитної спілки щодо  надання фінансових послуг

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

Надання кредитів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Працівник кредитної спілки, посада

Богуш Віра Романівна, інспектор кредитний  кредитної спілки

Режим робочого часу   Інформаційного  центру  кредитної спілки, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви

Робочі дні: понеділок – п’ятниця

Робочі години: 9.00 – 16.00

Години перерви: 13.00 – 14.00

Внутрішня робота: 16.00-18.00

Вихідні дні: субота, неділя

Номер(и) телефону для звернень клієнтів

+380979087316,  +380633329894

Режим роботи телефону

 В робочі дні та години

 

Документи Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»