Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг, депозити (01.07.2020)

               

 

 

                  Письмове повідомлення  (інформація) ВКЛАДНИКА

для споживача фінансової послуги, що надається Кредитною спілкою «ФОРУМ-КРЕДИТ»  до укладання  Договору  про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки відповідно до вимог частини 2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  

                                                                                          (зміни 01.07.2020)

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

1.1.

Найменування : Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ» 

Місцезнаходження: 43021, Волинська обл., м. Луцьк,

вул. Винниченка, буд. 20, кв. (офіс) 4

Контактний телефон: тел. (0332) 24- 33- 45, +380373323456

Адреса електронної пошти КС: forumcredit@gmail.com.

Сайт: forum-credit.com.ua 

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:43021, Волинська обл., м. Луцьк,  вул. Винниченка, буд. 20,

кв. (офіс) 4.

1.2.

Особи, які надають посередницькі послуги - відсутні

1.3.

Відомості про державну реєстрацію КС:

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія АОО №391133 від 09.04.1999. Номер запису: 1 198 120 0000 001063

код  ЄДРПОУ 23255381.

1.4.

Інформацію щодо включення КС до державного реєстру фінансових установ України:

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 20.04.2004 №364.  Реєстраційний номер 14100177. Серія та номер Свідоцтва  КС №119. Дата видачі свідоцтва 20.04.2004.

1.5.

Інформацію щодо наявності в КС, права на надання відповідної фінансової послуги:

Ліцензія   за рішенням Нацкомфінпослуг від 30.07.2013 №2519 «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» серія АЕ №199821, строк дії з 15.10.2013 по 15.0.2018. Рішенням Нацкомфінпослуг від 23.07.2015 №1806 встановлено строк дії ліцензії - безтрокова. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 162 зміна назви ліцензії на провадження господарської діяльності  кредитної спілки з надання фінансових послуг,  а саме "НА ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ", стан ліцензії – чинна, строк дії ліцензії – безстрокова .

1.6.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний  банк України (НБУ) p. з 01.07.2020 р., місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua, 

веб-сайт: www.bank.gov.ua

2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА  (ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ - ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ):

2.1.

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Ставка податку на депозит у розмірі 18% плюс військовий збір 1,5%. Разом, загальні втрати депозитного доходу вкладників становлять 19,5%.

3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

3.1.1

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Для такого виду фінансової послуги договором та законодавством не передбачено право на відмову від договору.

3.1.2

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії договору 1 місяць.

3.1.3.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

Договір без права розірвання за ініціативою Вкладника.

3.14.

Порядок внесення змін та доповнень до договору;

Усі зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:

Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами, доповненнями або не надала відповідь у строк передбачений Договором, пропозиція вважаються не прийнятою.

Якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 10 робочих днів з дня надання письмової відповіді.

Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

3.1.5.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

Тип  процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Вкладника.

4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

4.1.

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

1. Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» Правлінням, за місцезнаходженням кредитної спілки.

2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

2.1. Регулятора Національного  банку України (НБУ) p. з 01.07.2020 р., місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua,  веб-сайт: www.bank.gov.ua

2.2. Головного управління Держпродспоживслужби в Волинській області

Поштова адреса: 43020, м. Луцьк вул. Поліська Січ,10; офіційний веб-сайт: http://voldpss.gov.ua/ тел. (0332)772410; електронна адреса: post@voldpss.gov.ua

4.2

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні такої фінансової послуги.