КРЕДИТИ, 17.01.2018

                                                

Кредитна спілка "ФОРУМ-КРЕДИТ"  здійснює діяльність щодо надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту в частині надання кредитів виключно  членам кредитної спілки,  у національній валюті та   на умовах відповідно Положенню про фінансові послуги Кредитної спілки "ФОРУМ-КРЕДИТ", з укладанням Договору. 
 
Кредитна спілка має Ліцензію Нацкомфінпослуг на провадження господарської діяльності  з надання фінансових послуг, а саме  "НА НАДАННЯ КРЕДИТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ", яка видана Нацкомфінпослуг згідно розпорядження  від 23.02.2017 № 379, діє з 23.02.2017 року, строк дії ліцензії - безстрокова, стан ліцензії - діюча.
 
Ви можете отримати кредит, якщо Ви:
- дієздатна фізична особа віком від  18 до 70 років
- маєте реєстрацію проживання   у  Волинській області
- маєте постійне джерело доходу.
 
На даний час кредитна спілка може надати такі кредити:
1) комерційні кредити;
2) кредити  на ведення фермерських  господарств
3) кредити  на ведення особистих селянських господарств;
3) кредити  на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію
нерухомого майна;
4) споживчі кредити, у тому числі:
- на придбання автотранспорту;
- на придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп’ютерів;
 - на  інші потреби .  
 
Кредитною спілкою встановлені наступні види кредитів:
- за методами надання основної суми кредиту:
1) кредити, що видаються однією сумою; 
 
- за режимами сплати процентів і основної суми:
1)  кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту  «рівними долями», за яким передбачається щомісячна  незмінна  (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним
платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає;
 
2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору. 
 
- за видами забезпечення виконання зобов’язань: 
 
1) застава, тому числі, застава майнових прав за договором про
залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
2) порука;
3) неустойка;
4)  інші види забезпечення, не заборонені законодавством;
 
Умови кредитування:
- сума кредиту - від 500 грн. до 90 000 грн.
- кредит (грошові кошти) надаються як у готівковій або безготівковій формі, під процент
- строк кредитування – до 2-х років (без застави), до 5-ти років (з нотаріальним посвідченням застави)
- при достроковому погашенні кредиту, штрафні санкцій не застосовуються
- нарахування процентів на залишкову суму кредиту
- погашення кредиту шляхом внесення готівки в касу  або  на поточний рахунок кредитної спілки (відділення) у банку
- орієнтовна сукупна вартість кредиту за рік по процентах за користування кредитом  з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями»  складає  до 48  % від суми кредиту
- орієнтовна сукупна вартість кредиту за рік по процентах за користування кредитом  з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту  в кінці строку дії кредитного договору складає 66 % від суми кредиту.
 
Працівники кредитної спілки завжди нададуть вичерпні відповіді на будь-які ваші запитання щодо видів, умов, сукупної вартості  фінансової послуги  та термінів кредитування.
 
                 Переваги кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»   це:
- спрощена процедура отримання кредиту та якісне обслуговування
- відкрита методика нарахування процентів за користування кредитом
- здешевлення кредиту за рахунок дострокового погашення основної суми кредиту
- відсутність щомісячних комісій та прихованих платежів.