Депозити, 19.01.2020

                                                 Депозити

Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»  приймає грошові кошти фізичних осіб

на депозитні рахунки у національній валюті. Наявність різних умов

розміщення коштів дає можливість самостійно обирати програму накопичення

та використання збережень. Депозитні вклади приймаються від фізичних

осіб, які є членами кредитної спілки, на умовах відповідно Положенню про

фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» від 16.01.2020 року,

затвердженого рішенням правління кредитної спілкипротокол №  1-п,

 з укладанням Договору.

 

Діяльність кредитної спілки щодо залучення  депозитів  здійснюється  на

підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг « на провадження господарської діяльності

 з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів

із зобов’язанням щодо наступнього їх повернення, від 26.01.2017 р.,

строк дії ліцензії  – безстроковий,  ії стан  - чинна.

 

Кредитна спілка має наступні депозитні програми:

Вклад строковий стандартний

Вклад строковий накопичувальний

Вклад на вимогу

 

Умови депозитних програм:

Види

вкладів

Строк дії договору

(місяців)

Максимальні/мінімальні     суми  вкладу

Процентна

ставка річна

 

«Вклад строковий стандартний»,   умови договору:

Виплата процентів – в кінці строку дії договору.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.

Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором не допускається.  

Без можливості дострокового розірвання договору та/або зняття частини суми Внеску протягом його строку дії за ініціативою Вкладника. 

Можливість використання Внеску,  як забезпечення для отримання кредиту.

Депозит 1

1-5

100,00- 149000,00 грн.

14%

Депозит 2

6-12

100,00- 149000,00 грн.

16%

Депозит 3

13-24

100,00- 149000,00 грн.

18%

Депозит 4

на 25

100,00- 149000,00 грн.

19%

Депозит 5

на 37

100,00- 149000,00 грн.

20%

 

«Вклад строковий накопичувальний»,   умови договору:

Виплата процентів  – щомісячно.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.   

З  правом  поповнення  (довнесення) суми Внеску   за згодою спілки.  

Без  можливості дострокового розірвання  договору та/або зняття частини  суми Внеску протягом його строку дії за ініціативою Вкладника.

Можливість використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

Депозит 6

1-5

100,00- 149000,00 грн.

13%

Депозит 7

6-12

100,00- 149000,00 грн.

15%

Депозит 8

13-24

100,00- 149000,00 грн.

17%

Депозит 9

на 25

100,00- 149000,00 грн.

18%

Депозит 10

на 37

100,00- 149000,00 грн.

19%

 

«Вклад на вимогу»,   умови договору:

Договір укладено без можливості капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.

Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається.

З можливістю зняття частину суми Внеску протягом дії Договору за ініціативою Вкладника без розірвання Договору. При цьому, Спілка зобов’язана повернути Вкладнику належні йому грошові кошти – Внесок та проценти  на першу вимогу.

Спілка зобов’язана видати Внесок та нараховані проценти за цим Внеском із спливом строку, визначеного у Договорі. 

Можливістю використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

Депозит 11

1-24

100,00- 149000,00 грн.

2% 

У  випадку дострокового розірвання договору вкладу з ініціативи члена

кредитної спілки, перерахунок процентів не здійснюється.