ДЕПОЗИТИ, 17.01.2018

 

ДЕПОЗИТИ

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки,  17.01.2018

 

Залучення фінансових активів Кредитною спілкою із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитною спілкою на підставі Ліцензії  Нацкомфінпослуг   на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг,  а саме «НА ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ  ПОВЕРНЕННЯ»,  переоформлена згідно розпорядження № 162 від  26.01.2017 року,  діє з 15.10.2013 року, строк дії ліцензії  – безстрокова, стан  ліцензії – діюча.

Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки  залучаються  на договірних  умовах встановлених  відповідно  Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» , затвердженого спостережною радою кредитної спілки, протокол № 9 від 09.06.2017 р., що діє з 10.06.2017 р.

На даний час кредитна спілка має наступні види внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

Вклад строковий стандартний

Вклад строковий накопичувальний

Вклад на вимогу    

 

Рішенням спостережної ради Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» (протокол  № 2  від  17.01.2018 року),  з 17.01.2018   року встановлюються наступні види внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, умови договорів, процентні ставки та максимальні/мінімальні можливі суми  внеску (вкладу) за кожним з видів внесків (вкладів) згідно   Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» від 09.06.2017 року, затвердженого рішенням спостережної радипротокол № 9:

 

Види вкладів

Строк дії договору

Максимальні/мінімальні

можливі  суми  вкладу

Процентна

ставка

«Вклад строковий стандартний», умови:

Виплата процентів – в кінці строку дії договору.

Без капіталізації процентів.

Без  права  поповнення суми внеску (вкладу).

Без права  зняття частини суми внеску (вкладу).

Без  дострокового  розірвання договору.

Без можливості продовження строку дії договору

Можливість використання внеску (вкладу),  як забезпечення для отримання кредиту

Депозит 1


1-5 місяців


100,00- 149000,00 грн.


14% річних

Депозит 2


6-12 місяців


100,00- 149000,00 грн.


17% річних

Депозит 3


13-24 місяців


100,00- 149000,00 грн.


20% річних

Депозит 4


25-36 місяців


100,00- 149000,00 грн.


21% річних

Депозит 5


37-47 місяців


100,00- 149000,00 грн.


22% річних

Депозит 6


48 місяців


100,00- 149000,00 грн.


22,5% річних

«Вклад строковий накопичувальний», умови:

Виплата процентів  – щомісячно.

Без капіталізації процентів.

З  правом  поповнення суми внеску (вкладу).

Без права    дострокового  розірвання договору.

Договір укладено з можливістю зняття частину суми Внеску (до 10% від початкової суми) протягом дії Договору за ініціативою Вкладник без розірвання Договору та без перерахування процентної ставки на цю частину Внеску.

Можливість використання внеску (вкладу),  як забезпечення для отримання кредиту.

Депозит 7


1-5 місяців


100,00- 149000,00 грн.


13% річних

Депозит 8


6-12 місяців


100,00- 149000,00 грн.


16% річних

Депозит 9


13-24 місяців


100,00- 149000,00 грн.


18% річних

Депозит 10


25-36 місяців


100,00- 149000,00 грн.


20% річних

Депозит 11


37-47 місяців


100,00- 149000,00 грн.


21% річних

Депозит 12


48 місяців


100,00- 149000,00 грн.


22% річних

«Вклад на вимогу», умови:

Виплата процентів  – в кінці строку дії договору.

Без капіталізації процентів.

З  правом  поповнення суми внеску (вкладу), мінімальна сума 200 грн..

З правом  зняття частини суми внеску (вкладу)  протягом дії, без перерахування процентної ставки.

 З правом  дострокового  розірвання договору без   перерахування процентної ставки.

Депозит 13


1-12 місяців


100,00- 149000,00 грн.


2% річних

 

Примітка:

Вищезазначені процентні ставки по внесках (вкладах) встановлюються для нових

договорів,  що укладаються з 17.01.2018 року, проценті  ставки  діючих  договорів

залишаються без змін до закінчення строку їх дії згідно умов укладених договорів.