Депозити, 13.08.2021

 Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»  приймає грошові кошти фізичних осіб –

членів кредитної спілки на депозитні рахунки у національній валюті.

Наявність різних умов розміщення коштів на депозити дає можливість

самостійно обирати програму накопичення та використання збережень.

Депозитні вклади приймаються, на умовах відповідно до  Положення про

фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» ,

затвердженого рішенням Правління кредитної спілки від 13.08.2021 року

(протокол №  5-п),  з укладанням Договору.

 

Діяльність кредитної спілки щодо залучення  депозитів  фізичних осіб

здійснюється  на підставі Ліцензії  Нацкомфінпослуг  на провадження

господарської діяльності  з надання фінансових послуг, а саме на залучення

фінансових активів із зобов’язанням щодо наступнього їх повернення,

від 26.01.2017 р., строк дії ліцензії  – безстроковий,  ії стан  - чинна.

 

Кредитна спілка має наступні депозитні програми з 16.08.2021 року:

Вклад строковий стандартний

Вклад строковий накопичувальний

Вклад на вимогу

                                                    Умови депозитних програм:

Види Внесків.

Основні умови договорів

Сума

Внесків

Річна

про-

центна ставка

Депозит 1 «Вклад строковий Стандартний»

Можливий строк укладення договору – від 1 до 5 місяців.

Виплата процентів – в кінці строку дії договору.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів. Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором не допускається.  Без можливості дострокового розірвання договору та/або зняття частини суми Внеску протягом його строку дії за ініціативою Вкладника.  Можливість використання Внеску,  як забезпечення для отримання кредиту.

500,00 –

200000,00 грн.

 

10%

 

Депозит 2 «Вклад строковий Стандартний»

Можливий строк укладення договору – від 6 до 12 місяців.

Виплата процентів – в кінці строку дії договору.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів. Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором не допускається.  Без можливості дострокового розірвання договору та/або зняття частини суми Внеску протягом його строку дії за ініціативою Вкладника.  Можливість використання Внеску,  як забезпечення для отримання кредиту.

500,00 –

200000,00 грн.

 

12%

 

Депозит 3 «Вклад строковий Стандартний»

Можливий строк укладення договору – від 13 до 24 місяців.

Виплата процентів – в кінці строку дії договору.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів. Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором не допускається.  Без можливості дострокового розірвання договору та/або зняття частини суми Внеску протягом його строку дії за ініціативою Вкладника.  Можливість використання Внеску,  як забезпечення для отримання кредиту.

500,00 –

200000,00 грн.

 

13%

 

Депозит 4 «Вклад строковий Стандартний»

Можливий строк укладення договору – від 25 до 36 місяців.

Виплата процентів – в кінці строку дії договору.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів. Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором не допускається.  Без можливості дострокового розірвання договору та/або зняття частини суми Внеску протягом його строку дії за ініціативою Вкладника.  Можливість використання Внеску,  як забезпечення для отримання кредиту.

500,00 –

200000,00 грн.

 

15%

 

Депозит 1 «Вклад   строковий Накопичувальний»

Можливий строк укладення договору -  від 1 до 5 місяців.

Виплата процентів  – щомісячно.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.   З  правом  поповнення  (довнесення) суми Внеску   за згодою спілки.   Без  можливості дострокового розірвання  договору та/або зняття частини  суми Внеску    протягом його строку дії за ініціативою Вкладника. Можливість використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

500,00 –

200000,00 грн.

 

9%

Депозит 2 «Вклад   строковий Накопичувальний»

Можливий строк укладення договору -  від 6 до 12 місяців.

Виплата процентів  – щомісячно.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.   З  правом  поповнення  (довнесення) суми Внеску   за згодою спілки.   Без  можливості дострокового розірвання  договору та/або зняття частини  суми Внеску    протягом його строку дії за ініціативою Вкладника. Можливість використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

500,00 –

200000,00 грн.

 

11%

Депозит 3 «Вклад   строковий Накопичувальний»

Можливий строк укладення договору -  від 13 до 24 місяців.

Виплата процентів  – щомісячно.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.   З  правом  поповнення  (довнесення) суми Внеску   за згодою спілки.   Без  можливості дострокового розірвання  договору та/або зняття частини  суми Внеску    протягом його строку дії за ініціативою Вкладника. Можливість використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

500,00 –

200000,00 грн.

 

12%

Депозит 4 «Вклад   строковий Накопичувальний»

Можливий строк укладення договору -  від 25 до 36 місяців.

Виплата процентів  – щомісячно.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.   З  правом  поповнення  (довнесення) суми Внеску   за згодою спілки.   Без  можливості дострокового розірвання  договору та/або зняття частини  суми Внеску    протягом його строку дії за ініціативою Вкладника. Можливість використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

500,00 –

200000,00 грн.

 

14%

Депозит 5 «Вклад   строковий Накопичувальний»

Можливий строк укладення договору -  на 48 місяців.

Виплата процентів  – щомісячно.

Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.   З  правом  поповнення  (довнесення) суми Внеску   за згодою спілки.   З  можливістю  дострокового розірвання  договору протягом його строку дії за ініціативою Вкладника. З можливістю зняття частину до 50%  суми Внеску за ініціативою Вкладника, без перерахування процентів, за згодою спілки. Можливість використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

30000,00 - 200000,00 грн.

20%

Депозит 1  «Вклад на вимогу»

Можливий строк укладення договору – від 1 до 12  місяців .

Договір укладено без можливості капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів. Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається. З можливістю зняття частину суми Внеску протягом дії Договору за ініціативою Вкладника без розірвання Договору. При цьому, Спілка зобов’язана повернути Вкладнику належні йому грошові кошти – Внесок та проценти  на першу вимогу. Спілка зобов’язана видати Внесок та нараховані проценти за цим Внеском із спливом строку, визначеного у Договорі.  Можливістю використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

500,00 –

200000,00 грн.

 

2%

Примітка:

1). Умови вищезазначених депозитних договорів  встановлюються для нових

депозитних договорів що укладаються з 16 серпня 2021 року, умови  діючих

  договорів залишаються без змін до закінчення строку їх дії.

2). З  16 серпня  2021 року  загальна сума всіх вкладів(внесків)  в кредитній

спілці одного члена кредитної спілки не може перевищувати суму

390 000,00 гривень.