Депозити, 01.06.2020

 Кредитна спілка «ФОРУМ-КРЕДИТ»  приймає грошові кошти фізичних осіб –

членів кредитної спілки на депозитні рахунки у національній валюті.

Наявність різних умов розміщення коштів на депозити дає можливість

самостійно обирати програму накопичення та використання збережень.

Депозитні вклади приймаються, на умовах відповідно до  Положення про

фінансові послуги Кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» від 19.01.2020 року,

затвердженого рішенням правління кредитної спілки від 16.01.2020 року

(протокол №  1-п),  з укладанням Договору.

 

Діяльність кредитної спілки щодо залучення  депозитів  фізичних осіб

здійснюється  на підставі Ліцензії  Нацкомфінпослуг  на провадження

господарської діяльності  з надання фінансових послуг, а саме на залучення

фінансових активів із зобов’язанням щодо наступнього їх повернення,

від 26.01.2017 р., строк дії ліцензії  – безстроковий,  ії стан  - чинна.

 

Кредитна спілка має наступні депозитні програми з 01.06.2020 року:

Вклад строковий стандартний

Вклад строковий накопичувальний

Вклад на вимогу

                                                    Умови депозитних програм:

Види

вкладів

Строк дії договору

(місяців)

Максимальні/мінімальні     суми  вкладу

Процентна

ставка річна

 «Вклад строковий стандартний»,   умови договору:

Виплата процентів – в кінці строку дії договору. Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів. Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором не допускається.  Без можливості дострокового розірвання договору та/або зняття частини суми Внеску протягом його строку дії за ініціативою Вкладника.  Можливість використання Внеску,  як забезпечення для отримання кредиту.

Депозит 1


1-5


100,00- 149000,00 грн.


13%

Депозит 2


6-12


100,00- 149000,00 грн.


15%

Депозит 3


13-24


100,00- 149000,00 грн.


17%

Депозит 4


25-36


100,00- 149000,00 грн.


18%

Депозит 6


1-5


100,00- 149000,00 грн.


12%

 

«Вклад строковий накопичувальний»,   умови договору:

Виплата процентів  – щомісячно. Без капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів.   З  правом  поповнення  (довнесення) суми Внеску   за згодою спілки.   Без  можливості дострокового розірвання  договору та/або зняття частини  суми Внеску    протягом його строку дії за ініціативою Вкладника. Можливість використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

Депозит 7


6-12


100,00- 149000,00 грн.


14%

Депозит 8


13-24


100,00- 149000,00 грн.


16%

Депозит 9


на 25


100,00- 149000,00 грн.


17%

 

«Вклад на вимогу»,   умови договору:

Договір укладено без можливості капіталізації процентів. Сума Внеску не збільшується на суму нарахованих процентів. Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається. З можливістю зняття частину суми Внеску протягом дії Договору за ініціативою Вкладника без розірвання Договору. При цьому, Спілка зобов’язана повернути Вкладнику належні йому грошові кошти – Внесок та проценти  на першу вимогу. Спілка зобов’язана видати Внесок та нараховані проценти за цим Внеском із спливом строку, визначеного у Договорі.  Можливістю використання Внеску Вкладником,  як забезпечення для отримання кредиту в спілці.

Депозит 11


1-24


100,00- 149000,00 грн.


2%