Запрошення членів кредитної спілки на загальні збори 08 травня 2019

28 March 2019

 Спостережна рада запрошує членів кредитної спілки «ФОРУМ–КРЕДИТ» прийняти участь в чергових загальних зборах членів кредитної спілки, які відбудуться 08 травня 2019 р. о 15.00 за адресою:м. Луцьк, вул. Словацького, 2, в великому лекційному залі готелю «Україна», при собі мати паспорт.

Порядок денний загальних зборів членів кредитної спілки:
1. Затвердження порядку денногозагальних зборів.
2. Затвердження звітів органів управління кредитної спілки за 2018 рік.
3. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії кредитної спілки за 2018 рік.
4. Заслуховування Висновку (звіту) незалежного аудитора за наслідками аудиту фінансової звітності та спеціальної звітності кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» за 2018 рік  станом на кінець дня 31.12.2018 р.
5. Затвердження річних результатів діяльності (річний звіт) кредитної спілки за 2018 рік.
6. Визначення незалежного аудитора для підтвердження річної фінансової звітності та спеціальної звітності кредитної спілки за 2019 рік.
7. Про порядок розподілу доходів, покриття збитків, про формування капіталу та резервів кредитної спілки.
8. Розгляд Бюджету та Плану розвитку кредитної спілки   на 2019 рік.
9. Внесення змін до статуту кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ», шляхом викладення його в новій редакції.  
10. Внесення змін до внутрішніх положень органів управління кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ», шляхом викладення цих положень в новій редакції.  
11. Обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії.
12. Про членство в кредитній спілці.
13. Про делегування повноважень органам управління кредитної спілки.
14. Інші питання. 
Пропозиції та заяви від членів кредитної спілки по питаннях порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі по 23 квітня 2019 р. включно, в офісі кредитної спілки за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, буд.20, кв.4. Телефони для консультації (0332) 77-04-72, 24-33-45.