ЗАПРОШЕННЯ

13 Квітень 2017

                     

 

 

 

        Шановні члени кредитної спілки «ФОРУМ–КРЕДИТ»!

 

 Спостережна рада кредитної спілки «ФОРУМ – КРЕДИТ», на підставі прийнятого рішення від 14.03.2017 р., протокол №4, скликає та  запрошує Вас прийняти участь в чергових загальних зборах членів  кредитної спілки, які відбудуться 19 травня 2017 р. о 16.00  за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 2,  в великому лекційному залі готелю «Україна»,  реєстрація з 15.30,  при собі мати паспорт.     

Порядок денний загальних зборів:

1. Затвердження порядку денного загальних зборів.

2. Затвердження звітів органів управління кредитної спілки за 2016 рік.

3. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії кредитної спілки за 2016 рік.

4. Заслуховування Висновку (звіту) незалежного аудитора за наслідками аудиту фінансової звітності та спеціальної звітності кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ» станом на кінець дня 31.12.2016 р.

5. Затвердження річних результатів діяльності (річний звіт) кредитної спілки за 2016 рік.

6. Визначення незалежного аудитора для підтвердження  річної фінансової звітності та спеціальної звітності кредитної спілки за 2017 рік.

7. Про порядок розподілу доходів, покриття збитків,  про формування капіталу та резервів кредитної спілки.

8. Розгляд  Бюджету та  Плану  розвитку кредитної спілки   на 2017 рік.

9. Внесення змін до статуту кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ», шляхом викладення його в новій редакції.  

10. Внесення змін до внутрішніх положень органів управління кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»,  шляхом викладення цих положень в новій редакції.  

11. Обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії.

12. Про членство в кредитній спілці.

13. Про делегування повноважень органам управління кредитної спілки.

 

Внесення пропозиції щодо розгляду їх органами управління кредитної спілки, а також внесення змін та доповнень по питаннях  порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі по 5 травня 2017 р., включно,  в офісі кредитної спілки за адресою:

м. Луцьк, вул. Винниченка, буд.20, кв.4. Телефон для консультації  (0332) 24-13-24,

77-04-72.