Нове оголошення для членів Кредитної спілки "ФОРУМ-КРЕДИТ"

20 Квітень 2016
Фото: 
Шановний член кредитної спілки «ФОРУМ–КРЕДИТ»!
 
Спостережна рада кредитної спілки «ФОРУМ – КРЕДИТ»  запрошує Вас прийняти участь в чергових загальних зборах членів  кредитної спілки, які відбудуться 20 травня 2016року  о 16.00 годині,  за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, буд.2,  в великому лекційному залі готелю «Україна», при собі мати паспорт. 
 
Порядок денний загальних зборів:
1. Затвердження порядку денного. 
2. Затвердження звітів органів управління кредитної спілки за 2015 рік.
3. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії за 2015 рік.
4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки за  2015 рік).
5. Затвердження річної звітності  та результатів діяльності кредитної спілки за звітний 2015 рік. Визначення аудитора для підтвердження  річної звітності кредитної спілки за 2016 рік.
6. Про порядок розподілу доходів, покриття збитків і формування капіталу та резервів кредитної спілки. 
7. Розгляд  Бюджету та  Плану  розвитку кредитної спілки   на 2016 рік.
8. Внесення змін до статуту кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ», шляхом викладення його в новій редакції.   
9. Внесення змін до внутрішніх положень органів управління кредитної спілки «ФОРУМ-КРЕДИТ»,  шляхом викладення цих положень в новій редакції.   
10. Обрання членів спостережної ради та ревізійної комісії. 
11. Про членство в кредитній спілці. 
12. Про делегування повноважень спостережній раді. 
 
 
Подача заяв та пропозиції від членів кредитної спілки щодо внесення змін та доповнень з питань порядку денного  загальних зборів приймаються у письмовій формі по 05.05.2016 р. включно  в офісі кредитної спілки за адресою:  м. Луцьк, вул. Винниченка, буд.20, кв.4,  довідки за  тел. (0332) 24-47-07.